วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้อดี-ข้อเสียของคอนแทคเลนส์

           การใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นที่นิยมกันมาก ซึ่งเมื่อก่อนการใส่แว่นเป็นที่นิยมมากกว่า แต่หากถามว่าการใช้คอนแทคเลนส์นั้นมีข้อดีกว่าแว่นอย่างไร ตอบได้เลยตอนนี้คือ ไม่เกะกะ สามารถก้มๆ เงยๆ ได้สบายไม่ต้องกลัวว่าจะร่วงหล่น สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทันทีที่สามารถเปลี่ยน ซึ่งหากเป็นแว่นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเลือกซื้อเลนส์ที่ดี มีคุณภาพ และควรใช้จ่ายในการสั่งตัดเลนส์และอาจรวมถึงการเปลี่ยนกรอบด้วย จึงทำให้เป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา และแฟชั่นเป็นอย่างมาก

           แต่เมื่อมีข้อดูก็ต้องมีข้อเสียด้วยเช่นกัน การใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับคำแนะนำจากจักษุแพทย์และมีการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพสายตาก่อนใส่เลนส์ การใส่เลนส์มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคโดยตรงจากมือ เพราะต้องให้นิ้วในการวางเลนส์ซึ่งเลนส์จะสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ฉะนั้นหากใช้คอนแทคเลนส์ก็ควรที่จะทราบในการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญด้วย เสียเวลาในการใส่และถอดเลนส์ โดยเฉพาะช่วงที่ใส่เลนส์ครั้งแรกยังไม่ถนัดในการใส่ก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร คอนแทคจะมีหลายแบบ เช่น รายเดือน รายปี ซึ่งคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไป แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตา เพราะได้รับแสงจากคอมมากเกินไป ซึ่งคอนแทคไม่สามารถกรองแสงคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้แว่นกรองแสงคอมช่วยด้วยจะดีกว่า